×

No talanta uz kompetencēm: Kā darbs ar jaunatni var atbalstīt kultūras nozari?
"YW4CULT: No talantiem līdz kompetencēm: Kā darbs ar jaunatni var atbalstīt kultūras nozari" ir projekts, kas tiek īstenots programmas "Erasmus+" 2. pamatdarbības "Sadarbība inovācijām un labas prakses apmaiņa" ietvaros un ilgst 24 mēnešus, un tas noslēgsies 2023. gada augustā.

 

PROJEKTS
COVID-19 izraisītās krīzes rezultātā jaunieši, jo īpaši neaizsargātākie, ir cietuši no ievērojamiem ierobežojumiem mobilitātes, izglītības un brīvā laika pavadīšanas jomā, kas attiecīgi ir palielinājis sociālās atstumtības, bezdarba un garīgās nestabilitātes risku. Šajā projektā mēs pievērsām uzmanību šiem apsvērumiem un spēcīgajai ietekmei, ko pandēmija ir atstājusi uz kultūras nozari un jo īpaši uz jauniešiem, kuri ir tās daļa. Kultūra ir svarīgs jauniešu attīstības vektors, un, pateicoties tai, cilvēki var attīstīt savas kaislības, izprast savu talantu un sekot saviem sapņiem. Ierobežot piekļuvi kultūrai, nozīmē atņemt jauniešiem personīgās un profesionālās attīstības iespējas. No otras puses, krīze ir parādījusi radošās un kultūras nozares vājumu, reaģējot uz neparedzētām situācijām. Citas nozares, piemēram, uzņēmējdarbība un darbs ar jauniešiem, ir parādījušas pavisam atšķirīgu attieksmi, reaģējot spēcīgi un rodot risinājumus, lai turpinātu aktīvi darboties sabiedrībā.

MĒRĶIS
Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt inovatīvas metodes, lai atbalstītu jauniešus viņu talanta pārvēršanā prasmēs, palīdzot viņiem veidot noturīgāku personīgo un profesionālo profilu.

MĒRĶI
Projekta mērķi ir šādi:
- sniegt jauniešiem nepieciešamos instrumentus un prasmes, kas nepieciešamas, lai veidotu kultūras nozari, kura spēj risināt neparedzētas un nelabvēlīgas situācijas;
- veicināt jauniešu tīklu izveidi un konsolidāciju, lai uzlabotu radošo nozari;
- izstrādāt un izmēģināt inovatīvas mācību metodoloģijas, kas atbalsta jauniešu radošo potenciālu projekta partnervalstīs, un apkopot ieteikumus šo metodoloģiju uzlabošanai;
- uzlabot jauniešu spējas uzņēmējdarbības attīstībā un mudināt viņus veidot jaunus projektus, lai veicinātu sabiedrības pārveidi;
- stiprināt sadarbību un informācijas un labas prakses apmaiņu starp dažādām Eiropas daļām;
- likt pamatus kultūras nozares politiskai pārveidošanai.

 

PROJEKTA REZULTĀTI

1. SOLAB
"Sociālās darbnīcas kultūrai un uzņēmējdarbībai" ir risinājumi, ko esam izstrādājuši, lai atbalstītu jaunos māksliniekus un kultūras organizācijas viņu prasmju attīstīšanā, kas izgaismos viņu talantu, tādējādi parādot dažādus ceļus viņu profesionālajai karjerai šajā nozarē. .

2. MANUĀLIS
Manuālis, kas sadalīts 4 moduļos, ar praktisku metodoloģiju jauno profesionāļu/jauniešu viņu prasmu/talantu apzināšanai un profesionālo iemaņu apzināšanai. Lejpielādēt manuāli latviski vai citās valodās https://youthchance.org/manual/ 

2. PLATFORMA "RADOŠUMA LĪGA"
Platformas mērķis ir izveidot plašu tīklojumu, uzņēmumiem un privātpersomnām, lai veicinātu nodarbinātību un darba vietas jaunajiem māksliniekiem, vai arī darba devējiem - jaunu, radošu cilvēku piedāvājums. Rīks ir pieejams bez maksas. https://youth4cult.eu/