Akadēmija

Ghetto Akadēmija ir neformālās izglītības “skola”, kura var mainīt “skolas” vārda pēcgaršu jauniešu vidū. Skola var būt aizraujoša, piedzīvojumiem bagāta, izteiksmīga un interesanta savai attīstībai, audzinot sociāli atbildīgus jauniešus, kas vēlas ar savu dzīvi veikt pozitīvas pārmaiņas pasaulē. Jauniešus, kas ir ambiciozi savu sapņu piepildīšanas procesā un sirsnīgi savās izpausmēs un attieksmē pret sevi, citiem un sabiedrību kopumā. 

Mēs kā Ghetto Games kustība gatavojam jaunieti ar vērtībām, izpratni par fizisko kultūru un konkrētām prasmēm.
 

Ghetto Akadēmijas vērtības:

 • Darot mācos dzīvot.
 • Jaunā meklējumi.
 • Mērķtiecība - būt soli priekšā pašiem sev.
 • Veselīgs dzīves veids.
 • Cieņa un tolerance pret dažādo sabiedrībā (minoritātes, dažādi sociālie sabiedrības slāņi, cieņa dažādu dzimumu un paaudžu starpā).
 • Sakārtot un cienīt vidi, kas Tev ir apkārt.
 • Būt sabiedriski aktīvam.


Ghetto Akadēmijas uzdevumi:

 • Cīņa par individualitāti (nevis ko Tu dari, bet kas esi).
 • Savstarpējo attiecību veidošana (sarunas, cilvēcība, iekļaušana).
 • Sabiedrībai nozīmīgu un jēgpilnu darbu darīšana.
 • Dzīvei noderīgu prasmju apgūšana.
 • Būt kustībā, iespēja piedzīvot un īstenot Latvijā lielākos notikumus.
 • Veselīga dzīves veida un fiziskās kultūras attīstīšana.
 • Darbošanās kopā ar komandas kodolu, uzņēmējiem un atlētiem.

Ghetto Akadēmija Latvijas pilsētās:

Ghetto Akadēmijā šobrīd darbojas ap 200 jauniešu visā Latvijā:

 • Rīga
 • Liepāja
 • Jēkabpils
 • Cēsis
 • Ventspils

Galvenās Ghetto Akadēmijas darbības nozares:

 • Komunikācijas nozare
 • Darbs ar sponsoriem
 • Multimediju nozare (foto/video joma-Ghetto TV)
 • Ghetto Basket pasākumu organizēšana
 • Ghetto Football pasākumu organizēšana
 • Ghetto Floorball pasākumu organizēšana
 • Dalība sporta treniņos
 • Savu sociālo projektu īstenošana

 

Lai uzzinātu vairāk par Ghetto Akadēmiju, zvani vai raksti Sandai (sanda.gertnere@gmail.com vai 29837235)

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.