×

Reglaments telpu futbola kausam

2023./2024. gada “Latvijas skolu telpu futbola kausa” nolikums 

 

MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1.1. Popularizēt un attīstīt telpu futbolu skolu vidē. 

1.2. Noskaidrot meistarīgākās komandas starp Latvijas skolām. 

 

SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA 

2.1. Sacensības organizē biedrība "SMART KICK" sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju saskaņā ar šo reglamentu. 

2.2. Kausa sacensību laikā par spēlētāju veselības stāvokli ir atbildīgs komandas ārsts vai treneris. 

2.3. Reglamenta ievērošana ir obligāta, un to nedrīkst pārkāpt ne sacensību dalībnieki, ne organizatori. 

 

SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 

3.1. “Latvijas skolu telpu futbola kauss" norisinās Skolu sporta bāzēs saskaņā ar Sacensību attiecīgo grafiku. 

3.2. Ierašanās uz sacensībām un finālturnīra atklāšanas laiks tiks precizēts un par to tiks ziņots atsevišķi. 

 

DALĪBNIEKI 

4.1. Piedalīties “Latvijas skolu telpu futbola kausā” atļauts jebkurai Latvijas vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādei. 

4.2. Skola var pieteikt spēlētājus - 2005. g. dzim. un jaun., kā arī tikai vienu spēlētāju 2004. g. dzim. 

4.3. Skola uz reģionu un Valsts sacensībām var pieteikt sekojošo spēlētāju skaitu: minimums 5, maksimums - 14.
    4.3.2. Rīgas reģiona atlasē uz visiem posmiem kopā drīkst pieteikt 14 spēlētājus.

4.4. Piedalīties var tikai tie spēlētāji, kuri ir sekmīgi (apstiprina sporta skolotājs), šobrīd mācās konkrētajā izglītības iestādē un ir neatbrīvoti no sporta stundām (apstiprina skolas medicīniskais personāls). Skola, kura ir pieteikusi komandu sacensībām, atbild par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām. 

4.5. Skolas komandas pieteikums izdrukātā veidā jāiesniedz “Latvijas skolu telpu futbola kausa” organizatoriem spēļu dienā. 

 

KAUSA SPĒĻU KĀRTĪBA 

5.1. “Latvijas skolu telpu futbola kauss” zēniem un meitenēm norisināsies divās kārtās - Reģionu kvalifikācijas un Fināli. Spēles notiek atbilstoši oficiālajiem Telpu futbola noteikumiem (FIFA Futsal Laws of the Game) ar specifiskām izmaiņām. 

5.2. Reģioni: Zemgale, Latgale, Vidzeme, Rīga, Kurzeme 

5.2.1.Reģionu kvalifikācija Rīgā notiek sekojošos posmos: priekšsacīkstes - pamatkārta - izslēgšanas kārta

5.2.2. Sacensības reģionos notiek vienā posmā - reģiona sabraukumā

5.3. Balstoties uz reģistrēto skolu komandu skaitu, no organizatora puses tiks precizēta spēļu kārtība.

5.5.5. Reģiona uzvarētāji iekļūst Latvijas finālturnīrā. 

5.6. Spēles laiki Rīgā: atlases kārtā ir 1x10 minūtes, pamatkārtā 2x10 minūtes, izslēgšanas kārtā ¼ finālos 2x10 minūtes, ½ finālā zēniem 2x20 minūtes, finālā zēniem 2x20 minūtes, meitenēm 2x15 minūtes (spēles notiek pēc “netīra” spēles laika, izņemot (5.6.1.p.)) 

 5.7 Spēles laiks reģionos - 1x10 minūtes,

5.7.2 Sacensību organizatori ir tiesīgi izmainīt izspēles sistēmu atkarība no komandu skaita.

5.8 Spēles laiks tiek apstādināts pēdējā minūtē.puslaikā.

 

 

 

EKIPĒJUMS 

6.1. Sacensībās nedrīkst spēlēt ar futbola apaviem, kuriem ir radzes.

6.2. Ieteikums - spēlētājiem jābūt kājsargiem. 

6.3. Katrai komandai ir jābūt vienādas krāsas krekliem ar numuriem, vārtsarga krekla krāsai jābūt atšķirīgai no laukuma spēlētājiem. 

6.4. Visiem krekliem jābūt numurētiem un numuriem jāatbilst attiecīgajiem numuriem pieteikuma sarakstā. 

6.5. Ja spēles tiesnesis nolemj, ka vienai komandai jāmaina spēļu krekli līdzības dēļ, izlozes kārtībā vienai no komandām tiek piešķirtas vestītes. 

 

DISCIPLĪNA 

7.1. Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā laukuma pusē (tas attiecas arī uz gadījumiem, ja komandai ir vairāki treneri). Komandas spēli vada tikai viens treneris. 

7.2. Vecākiem un atbalstītājiem jāatrodas tribīnēs vai pretējā laukuma pusē. Šī punkta neievērošanas gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpējas komandas treneri par novērotiem pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas, tiesnesim bez brīdināšanas ir tiesības pārtraukt spēli un pārkāpēja komandai piešķirt zaudējumu. 

7.3. Neierašanās gadījumā bez brīdinājuma komanda tiek diskvalificēta. 

7.3.1. Ja spēle tiek nokavēta vairāk nekā 15 minūtes no paredzētā sākuma laika, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:5. 

7.4. Spēlētājs, kurš saņem divas dzeltenās kartītes, tiek noraidīts no laukuma, un komanda 2 minūtes spēlē mazākumā (arī tajā situācijā, ja mazākumā tiek zaudēti vārti). 

7.5. Priekšsacīkstēs un pamatkārtā tiek summētas kartītes. Kas nozīmē: 

7.5.1. Spēlētājs kopsummā nopelna 5 dzeltenās kartītes Priekšsacīkstēs un Pamatkārtā - tiek izlaista nākamā spēle. 

7.5.2. Pirms Izslēgšanas kārtas sākuma,dzeltenās kartītes tiek anulētas un tiek skaitītas no jauna.

 7.6 Spēlētājs nopelna sarkano kartīti vai divas dzeltenās kartītes vienas spēles laikā jebkurā posmā - tiek izlaista nākamā spēle. 

7.7. Spēlētājs par ļoti rupju pārkāpumu vai neadekvātu un neētisku uzvešanos ar spēles tiesneša vai organizatoru lēmumu var tikt diskvalificēts uz vairākām spēlēm vai uz visu kausu. 

 

VĒRTĒŠANA 

8.1. Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu. 

8.2. Divām vai vairākām komandām vienāda punktu skaita gadījumā uzvarētāju nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta. Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu attiecība turnīrā: vārtu starpība, tad iesistie vārti, tad ielaistie. Ja visi augstākminētie rādītāji komandām sakrīt, tad tiek skatīts pēc FairPlay principa (kam mazāk dzelteno un sarkano kartiņu). Vispirms vērā tiek ņemtas sarkanās kartītes, tad dzeltenās.  Pie līdzīgiem rādītājiem tiek sisti soda sitieni. 


 

MEDICĪNA 

9.1. Nopietnas traumas gadījumos, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

 

APBALVOŠANA 

10.1. “Latvijas skolu telpu futbola kausā” tiek apbalvoti Reģionu kārtas 1.–3. vietu ieguvēji. Skolu komandas tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām, labākie spēlētāji saņem piemiņas balvas no turnīra organizatoriem. 

10.2.Pasākums tiks fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām “Ghetto Games”, Latvijas Futbola federācijas mājaslapā vai citu partneru sociālajos tīklos. Katrs dalībnieks, piesakoties sacensībām, apstiprina savu personas datu apstrādi, datu apstrādes pārzinis: Biedrība SMART KICK, Starta iela 1, Rīga, Latvija, 25233156, football@ghetto.lv.